Antipascha

www.oca.org

02A-VN-Veľkonočná nedeľa

Dnešná nedeľa má u ortodoxných kresťanov dva názvy. Volajú ju Tomášova nedeľa, pretože pri nej čítajú tú istú evanjeliovú perikopu o Tomášovej viere, ako my. Zaujímavý je aj druhý názov: Antipascha. Nejedná sa o nejaký protiklad alebo protipól Paschy (Veľkej noci), ale doslova to znamená Na mieste paschy. Počnúc prvou nedeľou po pasche - po nedeli Pánovho zmŕtvychvstania sa totiž my kresťania už 2000 rokov stretávame každú nedeľu akoby na mieste paschy, znova sláviac sprítomnenie tej istej obety i vzkriesenia.*

Krásne to naznačuje aj dnešná liturgia slova. V evanjeliu sme čítali o tom, ako Ježiš prišiel medzi učeníkov v ten prvý večer prvého dňa vzkriesenia, teda na Veľkonočnú nedeľu. A Ján pokračuje správou, podľa ktorej sa stretnutie o osem dní opakovalo. Učeníci sú opäť na mieste slávenia paschy (antipascha) a opäť slávia stretnutie so vzkrieseným Kristom.
Skutky apoštolov (prvé čítanie) svedčia o tom, že kresťania pokračujú v týchto pravidelných stretnutiach so Vzkrieseným aj po nanebovstúpení. Spôsob Kristovej fyzickej prítomnosti je eucharistický: „Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách,“ počuli sme v dnešnom prvom čítaní. Lámanie chleba je starokresťanský výraz pre slávenie eucharistie, pre omšu.
Tento spôsob stretávania sa s Kristom vždy v nedeľu – Pánov deň, deň vzkriesenia, si odovzdávame celé stáročia a veríme, že patríme k tým, čo sú blahoslavení, lebo uverili, hoci nevidia viac, než len chlieb a víno. Napriek tomu, že každú nedeľu vidíme len chlieb a víno, miluje Krista, hoci sme ho nevideli. Veríme a jasáme nevýslovnou radosťou, ako to konštatuje Peter v druhom čítaní.

To je veľká výzva: žiť nedeľnú liturgiu ako tí, ktorí veria, hoci nevidia. To, že sme uverili, sa nemusí prejavovať v našich pocitoch, ale v gestách (v tom, ako ich robíme), postojoch, v angažovanosti (spev, služby pri liturgii).
Nech je dnešný deň pre nás skutočným slávením!

__________________
*Por.: www.oca.org (21.04.2014).

Publikácie a pomôcky