Vráť sa...

PÔST-03 PT: Oz 14, 2-10

„Vráť sa Izrael k Pánovi, svojmu Bohu...“ To sú slová z dnešného prvého čítania. Nášmu pôstnemu úsiliu by mohlo pomôcť trochu si ten výrok zmeniť. Čo tak dosadiť si vlastné meno miesto Izraela?
Lenže máme potrebu vrátiť sa? To by znamenalo priznanie si, že kráčame zlým smerom... už dlhšiu dobu.
Ozaj, myslíte, že ideme dobre?

Publikácie a pomôcky