Rieka

PÔST-04 UT: Ez 47, 1-9. 12

V prvom čítaní sme počuli Ezechielovo proroctvo o rieke, ktorá pramení v chráme, vyteká z neho a rozzelená púšť. Na jej brehoch rastú stromy, ktorých lístie nikdy neopadá a niet ročného obdobia, kedy by neboli obsypané ovocím. Každý mesiac prinášajú čerstvé plody, lebo voda, z ktorej žijú, vyteká z chrámu. Je to krásny obraz Božieho požehnania: úrodné údolie.
Každú nedeľu sa z našich chrámov vyrojí dav ľudí, niekedy ako búrlivá rieka, občas aj valcujúca všetko okolo. Len či rozzelenáme aspoň jeden strom.

Publikácie a pomôcky