Nedeľa radosti?

PÔST-04 NE A

Dnešná nedeľa je Nedeľou radosti. Presnejšie volá sa tak. Ale je Nedeľou radosti práve pre teba? A akej radosti? Z toho, že polovicu putovania púšťou (pôstom) máme za sebou a v diaľke sa zelenajú palmy Kvetnej nedele. To by bola radosť z toho, že už čoskoro niečo skončí.
Alebo je Nedeľou radosti, lebo po tých viac ako troch týždňoch si si istý, že nekráčaš touto púšťou pôstneho obdobia sám? Pretože to, čo vyzeralo na ťažkú cestu, ktorú si chcel mať človek čím skôr za sebou, sa zmenilo na putovanie s tým, ktorého blízkosť je pre teba tak intenzívna, že chceš s ním kráčať do konca života?

Liturgia dnešnej nedele má pod radosťou na mysli práve ten druhý dôvod:
  • Radosť z vedomia, že Pán je môj pastier a to je tak veľa, že ani v najhlbšom nedostatku mi nič mi nechýba..., že s ním sa mení dokonca aj púšť. To je hlboká dôvera, vyjadrená v dnešnom žalme.
  • Radosť z istoty, že Pán má svoj plán, koná a nenecháva nás samých. Tak, ako nenechal samých Izraelitov a vyberá pre nich nového kráľa. (1. čítanie)
  • Radosť z toho, že vidíš to, čo bolo pre teba donedávna ešte skryté. Nemyslím intrigy ľudí okolo teba, falošných priateľa a podobne. Možno aj to. Ale hlavne že vidíš svoj život v novom svetle, v ktorom všetko zrazu dostáva zmysel a ty len žasneš nad Božou veľkosťou. (evanjelium)
  • Radosť z toho, že nech si bol kedysi (možno ešte pred mesiacom) kýmkoľvek, prijal si Pánovo odpustenie, si rozhodnutý žiť ako obrátený hriešnik... kedysi si bol tmou, ale teraz si svetlom v Pánovi. (2. čítanie)

Alebo to s tou dnešnou nedeľou stále nie je také radostné? Tak urob ten krok, prijmi ho za svojho Pána a modli sa so žalmistom: Pán je môj pastier. Potom prijmi jeho odpustenie. A kráčaj s ním. A spolu s nami ostatnými.

Publikácie a pomôcky