Choď, tvoj syn žije!

Pôst-04 PO

V evanjeliu počúvame Ježiša ako hovorí otcovi zomierajúceho syna: „Choď, tvoj syn žije!“ On ide a cestou sa dozvedá, že je to pravda. Pripomína to dnešné prvé čítanie, akoby sa začalo plniť Izaiášovo proroctvo: „Už tam nebude počuť plač ani bolestné volanie. Nebude tam dieťa, čo žije len niekoľko dní, ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, lebo najmladší zomrie ako storočný...“

Znie to zvláštne, keď si uvedomíme, že o pár dní budeme počúvať o krutej smrti iného Syna. Toho, ktorý nebol ušetrený. Ježiša, jednorodeného Syna Božieho, toho, ktorý bol za nás ukrižovaný!
Nie pre nejakú imaginárnu masu ľudí z dávnej minulosti. Pre nás a pre našu spásu. Pre teba a tvoju spásu.

Publikácie a pomôcky