Vy ste svetlo sveta

Hádam mi to odpustí :-)

05A-CR

Dnešný Izaiášov text možno čítať aj adresnejšie. Napríklad takto:
Toto hovorí Pán:
  • Michal lám hladnému svoj chlieb.
  • Zuzana bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu.
  • Juraj ak uvidíš nahého, zaodej ho.
  • Marta pred svojím blížnym sa neskrývaj.
  • Peter pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou.
  • Anna keď budeš volať, Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘
  • Ty, áno presne ty ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.
Vlastne tak môžeme čítať aj dnešné evanjelium:
Ježiš povedal kresťanom, zhromaždeným na nedeľnej liturgii:
  • František, Andrej, Erika, Rebeka, Mária, aj vy milá pani (tretia lavica, štvrté miesto vľavo:-) vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, nedá sa ničím osoliť! Spolieham sa na vašu slanosť.
  • Eva, Ondrej, Viera, Stano... vy ste svetlo sveta. Lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

PS: Ja som mená vyberal náhodne. To ale neznamená, že výber mien je čisto náhodný :-)

Publikácie a pomôcky