Ty si Mesiáš

CR-06 ŠT: Mk 8, 27-33

Dnešné evanjelium nás učí všeličomu. Okrem iného aj tomu, že autenticita porozumenia a odpovedí sa potvrdzuje v postojoch a skutkoch.
Ježiš sa pýta učeníkov, za koho ho pokladajú ľudia v krajine. No podstata jeho otázky je hlbšia. Ide o to, kým je pre učeníkov. Peter má v tom jasno: Ježiš je Mesiáš.
Správna odpoveď a myslím, že Peter veril tomu, čo povedal. No krátko na to sa ukázalo, že s pojmom Mesiáš mu spája niečo iné, ako Ježišovi. Možno neohrozený hrdina, ktorý ktorý prekoná všetky prekážky, no rozhodne nie trpiaci Pánov služobník, Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta.
Ak nechceme prijať Ježiša len ako neautentickú karikatúru Mesiáša, ale ako toho, ktorý sníma naše hriechy a daruje nám nový život, bez spoznávania Ježiša evanjelií to nepôjde.

Publikácie a pomôcky