S ním

CR-07 NE A

Dve vety tvoria akoby rámec dnešných čítaní. Prvá (začiatok prvého čítania): Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý.“ Posledná (záver evanjeliovej perikopy): Ježiš povedal: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Buďte svätí a dokonalí. V oboch prípadoch je tam buďte, nie staňte sa. Teda nie niekedy v budúcnosti sa staňte ale teraz hneď buďte svätí. A aby toho nebolo málo, Pán ide ešte ďalej: Buďte svätí a dokonalí ako a pretože Boh je dokonalý (Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.)
To nedokážem. Dokážem byť celkom dobrý, slušný, čestný, spravodlivý... a väčšinou sa mi pritom darí zostať v pravde aj vnútorne, v úmysloch. Ale byť svätý a dokonalý ako Boh, pretože je Boh... nedokážem. Jednoducho preto, že nie som Boh. Som človek. Navrávať si niečo iné je sebaklam. Byť svätý a dokonalý ako Boh, to presahuje moje možnosti. Aj tvoje.

Zároveň ale veľmi chcem. Túžim byť svätý a dokonalý pretože môj Boh je svätý a dokonalý. Túžim po tom, niekedy viac, inokedy menej, niekedy sa nechám zavaliť všeličím..., ale stále aspoň niekde v hĺbke túžim. Celé roky vytrvalo chcem niečo, na čo nemám. Chcem žiť a keby som nebol zbabelec možno aj zomrieť pre niečo, čo presahuje moje možnosti.
http://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6083
Nemyslím, že je to beznádejné alebo šialené. Rozmýšľal som, ako to vysvetliť, ako to povedať na detskej omši. A potom som našiel obrázok: vysoký sivý múr s ostnatým drôtom, na jednej strane vojak s puškou a prilbou, na druhej malé dieťa s kvetom v ruke. Bariéra medzi týmito ľuďmi je neprekonateľná. Do toho vstupuje Ježiš, dvíha dieťa, aby mohlo prehodiť svoj kvietok na druhú stranu. A nad obrázkom je jednoduchý nápis: Pomôž mi milovať môjho nepriateľa.
Iba s ním môžem byť ako on. Ako sa poznám, asi budem aj naďalej zlyhávať a robiť veci, za ktoré sa potom hanbím a potom ľutovať a prosiť o odpustenie..., ale chcem byť svätý a dokonalý, ako a pretože on je svätý a dokonalý. Verím, že s ním to pôjde. Mne, aj tebe.

Publikácie a pomôcky