Podstatný dôvod

CR-04 UT: Mk 5, 21-43

Jairus z dnešného prvého čítania mal tak milión dôvodov, prečo to vzdať. Spomeňme len niektoré: 
  • Priveľa ľudí okolo Ježiša, ako sa k nemu dostane?
  • V jeho postavení nie je najvhodnejšie, aby sa stretával s Ježišom.
  • Čo povedia ľudia?
  • K tomu tá chorá žena – tá možno potrebuje zázrak viac, on si ho nezaslúži.
  • Potom tí sluhovia – načo ešte obťažuješ učiteľa...
  • A nakoniec sám Ježiš s tým absurdným, drásajúcim: „Neboj sa, dievča len spí...“
V ktoromkoľvek momente to mohol vzdať. Ale nevzdal. A bol svedkom slov: „Dievča, hovorím ti vstaň!“
Ak sme len trochu úprimní, musíme uznať, že nikto z nás nemá ideálnych príbuzných: deti, rodičov, manžela, manželku, bratov, sestry... Akokoľvek to to človek skrýva pred inými, pred sebou to neschová.
Sú veci, ktoré môžu zmeniť len oni sami. Ale s vytrvalosťou Jaira by sme im s tým boli výrazne nápomocní!
Snáď raz aj vďaka tvojej vytrvalosti konečne zareagujú na Ježišovu výzvu: Hovorím ti, vstaň zo svojej zloby, hnevu, závislosti, egoizmu, pohanstva, hriechu.
Jairus z dnešného prvého čítania mal tak milión dôvodov, prečo to vzdať. A mal jeden dôvod, prečo vytrvať. Podstatný dôvod.

Publikácie a pomôcky