O kómatickej viere

CR-06 PI: Jak 2, 14-24.26

Ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. Je to zvláštne prirovnanie, asi by sme skôr prirovnali vieru k duchu a telo k skutkom, veď viera je niečo, čo sa nedá vidieť ani cítiť podobne ako duch, duša. A telo i skutky možno uchopiť rozumom aj zmyslami.
No Jakub vie, čo hovorí. Viera bez skutkov viery je len prázdnym intelektuálnym cvičením alebo emocionálnym zážitkom, ktorý sa bez dynamiky vzťahu k Bohu, druhým, sebe a stvorenstvu... stáva zapáchajúcou mŕtvolou, odpudzujúcim fanatizmom.
Naopak to ide. Skutky bez viery samozrejme možné sú. No viera či láska sú ich novou, hlbšou motiváciou a interpretáciou a skutky viery bez viery, to je tragicky málo.
Žiadna mŕtvola si neuvedomuje, že nežije. A platí to aj o mnohých spomedzi nás, vieru katolícku sme zamenili za vieru kómatickú.
Urob si plán skutkov, ktorými chceš svoju vieru posilňovať. A začni hneď (s plánom i s realizáciou).

Publikácie a pomôcky