Rok Sedembolestnej, II. téma

Hromnice – Obetovanie Pána

V dnešnom prvom čítaní sme počuli: Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu.“ Mária snáď poznala toto Malachiášovo proroctvo, veď sama sa stretla s Anjelom, ktorý bol poslaný, aby Mesiášovi pripravil cestu (zvestovanie). Ba ešte viac: ona sa stala cestou, skrze ňu Mesiáš prišiel (narodenie).
Malachiáš pokračuje: „Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite.“ Boli to práve Jozef s Máriou, ktorí priniesli Hľadaného, Očakávaného a Túženého do chrámu Jeruzaleme hneď ako to bolo možné (keď uplynula štyridsaťdenná lehota).
Nevieme, čo si myslela Mária pri Malachiášových slovách: Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, až sa zjaví?“ No proroctvo starca Simeona o tom, že Ježiš bude znamením, ktorému budú mnohí odporovať..., ju asi ostro zabolelo pri srdci, takže starcova poznámka k Márii: „tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ bola na mieste.

Aj dnešné matky tomu rozumejú.
  • Mnohé rozumejú veľmi dobre meču nedostatku, pretože materská pre mnohé rodiny znamená podstatne nižší príjem a vyššie výdavky. A sú to zvyčajne práve matky, ktoré sa snažia vyčarovať aj z mála veľa.
  • Mnohé matky sú zraňované mečom samoty kvôli pracovnej zaťaženosti mužov zamestnaných dlho do večera či odchádzajúcich za prácou ďaleko od rodiny. Mnohé by bolo inak, keby zamestnávatelia v otcoch mladých rodín nevideli iba výkonnú pracovnú silu, ale aj osobu potrebnú v rodine.
  • Napokon hrozí aj meč hrozby zrady, hrozba nevery, po ktorej sa rodina sa otriasa v základoch a trpia najmä deti. A zradiť je dnes ľahšie, než kedykoľvek predtým.
Mária sa nedokázala vyhnúť bodnutiam mečov bolesti. A nedokážeme to ani my. Hrozba nedostatoku, samoty a zrady patria k životu kresťana, pretože nie je v našich silách vybudovať raj na zemi a skúsenosť všetkých rovnostárskych revolúcií v dejinách bola rovnaká, v konečnom dôsledku viedli k nedostatku, samote a zrade.
To, čo dokázala Mária a čo je pre nás inšpiráciou, je premena bolesti z nedostatku, samoty a zrady.

Publikácie a pomôcky