Cesta múdrosti

CR-06 PO: Jak 1, 1-11; Ž 119, 67

„Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju,“ uisťuje nás autor Jakubovho listu. A rozhodne nemožno s ním nesúhlasiť. No nezriedka potrebujeme ešte niečo iné: odstrániť prekážky, ktoré bránia, aby nás múdrosť naplnila. Prekážky, o ktorých možno ani netušíme, či presnejšie nechceme tušiť.
Autor dnešného žalmu má s tým pravdepodobne vlastnú skúsenosť. Otvorene vyznáva: „Pred svojím pokorením som blúdil, no teraz už dbám na tvoje výroky... Že som bol pokorený, dobre mi, aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil.“
Tak nejako treba s tým počítať: cesta múdrosti je často aj cestou pokorenia. Aj keď je to ťažké.

Publikácie a pomôcky