Vybrať vybraného

CR-03 PO: 2 Sam 5, 1-7. 10

Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: „Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo. A už vtedy, keď bol naším kráľom Saul, ty si viedol Izrael do boja a z boja. A Pán ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj ľud, Izrael, ty budeš vodcom Izraela.‘“
Zástupcovia Izraelského národa sa zišli v Hebrone, aby po prijali Dávida za svojho kráľa. Prišli si vybrať za kráľa toho, ktorého si už pred rokmi vybral Boh. Prišli pomazať za kráľa toho, ktorý bol už ako chlapec pomazaný. Objavili kráľa, ktorého pre nich Boh vybral.
O tom by asi mali pre nás byť akékoľvek demokratické voľby: zistiť a vybrať si toho, ktorého si pre nás vybral Boh. Lebo ten je najlepší.
Príkladom môže byť nedemokratická voľba pápeža. Aj tá posledná. Keď sa objavil nad komínom Sixtínskej kaplnky biely dym, kresťania na San Pietro aj pri televízoroch sa objímali, plakali, tešili a modlili. A vôbec netušili, kto bol vybraný. Dôležitejšie ako jeho meno bolo a je aby bol Bohom pre nás vybraný.

Publikácie a pomôcky