Rozlišujte duchov

VIA-7. jan.

Evanjelista Ján nás v prvom čítaní nabáda: Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha.“
Pritom tu nemusí ísť nutne len o ducha vo vlastnom zmysle slova, ale aj o charakter veci, ideu, zámer, motív...
Pokojne si Jánovo povzbudenie môžeme rozšíriť. Napríklad: Milovaní, neverte všetkému, čo iní hovoria, ale skúmajte duchov. Neverte všetkému, čo sa vám sľubuje, ale skúmajte duchov. Neverte všetkému, po čom túžite, ale skúmajte duchov svojich túžob.
Ján ponúka aj kritérium rozlišovania: Duch, zámer, úmysle, podnet, idea, úloha, túžba..., ktoré nevyznávajú Ježiša, nie sú z Boha. A aby to bolo ešte presnejšie, treba dodať, že hovoriť o (či dokonca k) Ježišovi ešte neznamená vyznávať Ježiša. Vyznávať znamená hovoriť a žiť v súlade s ním!
Je čas rozlišovať duchov.

Publikácie a pomôcky