Lepší ako desať synov

CR-01 PO: 1Sam 1, 1-8

„Vari som ti ja nie lepší ako desať synov?“ pýta sa Elkána svojej neplodnej a predsa milovanej ženy v závere dnešného prvého čítania. Samozrejme, mohli by sme brať tieto slová ako chabý pokus o útechu. Ale myslím, že o to tu celkom nejde. Pretože Elkána má pravdu: on by mal byť pre svoju ženu lepší (vo význame dôležitejší), než desať synov.
Toto je vec, v ktorej manželia, často robia veľkú chybu: lásku k deťom povýšia nad lásku k manželovi či manželke. Je to logické, pretože kým sú deti malé a bezbranné, potrebujú tú lásku viac, než manžel. A keď sú väčšie, je ľahšie ich milovať – vždy budú deťmi, nerovnocenným partnermi, ktorým sa dá čo to nanútiť a rozkázať... Ale tak, kde to funguje takto, to vlastne nefunguje.
„Vari som ti ja nie lepší ako desať synov?"

Publikácie a pomôcky