Konať kráľovsky

CR-02 ST: 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51

Dávid a Goliáš. Príbeh, ktorý pozná asi každý, kto aspoň ako dieťa listoval v obrázkovej Biblii. Boj chlapca proti obrovi sa stal obrazom prekonávania neprekonateľných problémov.
No v skutočnosti to tak nemalo byť. To nemal byť príbeh o Dávidovi a Goliášovi ale o Saulovi a Goliášovi. O kráľovi, ktorý sa obetoval za svoj národ, riskoval svoj život aby ušetril životy svojich vojakov vo vopred prehranej vojne. Izraeliti stáli proti nepriateľovi a Goliáš prišiel s ponukou. Celú nezmyselnú vojnu nahradí boj dvoch mužov, Goláša a...?
Saul sa v tej chvíli zbabelo stiahne a čaká, či sa nájde nejaký dobrovoľník. Skutočný kráľ koná inak, skutočný kráľ ide za svoju krajinu aj na smrť. Dávid koná kráľovsky.

Kráľovské konanie – to je jeden z atribútov, ktorý môže pomôcť kresťanovi pri rozhodovaní sa v demokratických voľbách. Jednoduchá otázka: je tento kandidát typ človeka, ktorý bude konať kráľovsky? Je tým, ktorý je pripravený obetovať aj svoj život za nás?

Publikácie a pomôcky