Zodvihnite hlavu...

Toto síce nie je múr nárekov, ale aj tak....

CR-34 ŠT: Lk 21, 20-28

dnešnom evanjeliu zaznievajú z Ježišových úst dve proroctvá: o zničení Jeruzalema a o druhom Kristovom príchode. Prvé sa už dávno naplnilo, to druhé nás ešte čaká.

Proroctvo o zničení Jeruzalema je tak podrobné, že niektorí pochybujú, či ho Ježiš naozaj niekedy vyslovil. Hovoria, vlastne vzniklo až po dobití Jeruzalema, že si ho kresťania vymysleli. V rokoch 66 až 70 povstal židovský národ a vypukla takzvaná Židovská vojna – Povstanie Izraelského národa proti nenávideným Rimanom. Pre židov skončila tragicky, podľa židovského historika Jozefa Flávia v nej padlo 1100000 židov. Je to zrejme nadnesené číslo, ale aj tak to bola porážka, z ktorej sa Izrael nespamätal skoro 2000 rokov.* Židia boli porazení, Rimania mesto vyhladovali a potom dobili. Jeruzalemský chrám kompletne zrovnali so zemou. Zostal iba Múr nárekov.

Faktom však, že hoci v Jeruzaleme, v čase židovskej vojny bola živá kresťanská komunita, predsa kresťania pri dobití Jeruzalema nezahynuli. Prečo? Už tam neboli, zobrali vážne Ježišove slová a ušli do hôr. V staroveku i v stredoveku, keď sa blížilo vojsko, ľudia hľadali útočisko v opevnených, silných mestách. Tam bolo postarané o obranu i o potraviny. Vonku za hradbami si nemohol byť nik istý svojím životom.

Toto všetko sa už udialo. Druhé proroctvo sa ešte len má naplniť. Ježiš hovorí: Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach... Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.
Kristus nás dnes nechce strašiť koncom sveta. Len nás vyzýva, aby sme sa naň pripravili. A to je aj zmyslom liturgického obdobia, ktoré máme pred sebou: Advent má byť časom radostného očakávania a zodpovednej prípravy na príchod Krista. Nepremrhajme tento dar, ktorý nám Boh dáva, aby sme, keď to všetko naozaj príde, sa mohli v pokoji vzpriamiť, zodvihnúť hlavu očakávať príchod nášho vykúpenia.


___________________________
*Por.: Stoger, A., Das Evangelium nach Lukas 2, Patmos, Dusseldorf 1966, s. 202.

Publikácie a pomôcky