Veľa a málo...

CR-34-PO: Lk 21, 1-4

Ježiš má svojský názor na to, čo znamená veľa alebo málo. Hovorí: „Chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“ 
Nesústreďuje sa na to, koľko človek dá, ale koľko mu zostane. Má to svoj zmysel: čím menej vecí, peňazí, strachu, predsudkov(...) či starostí ti zostane, tým sa v tvojom živote uvoľní viac miesta pre neho.
Dnešný deň je ako stvorený na obdarúvanie. Bolo by škoda to nevyužiť.

Publikácie a pomôcky