Po ceste k večnosti...

"Veď ma, Pane, po ceste k večnosti." Tak znie refrén dnešného žalmu. Pri tých slovách som si spomenul som na júlovú hrebeňovku. Počas tých troch dní bola všetka naša činnosť zameraná na jediné: Prísť do cieľa. Keď sme kráčali, oddychovali, jedli alebo spali..., bolo to preto, aby sme prišli do cieľa.
Tak nejako by to malo vyzerať aj bežnom živote: nech robím čokoľvek, byť zameraný na cieľ. Presnejšie na cieľ a na sprievodcu.
"Veď ma, Pane, po ceste k večnosti."

Publikácie a pomôcky