Očistiť a obnoviť chrám

CR-34 PI: 1 Mach 4, 36-37. 52-59, Lk 19, 45-48

Júda Machabejský, ktorý sa s bratmi postavil na čelo vzbúrencov, na čas vybojovali mier a slobodu pre svoj národ. Je zaujímavé sledovať, ako svoju slobodu realizujú. Spolu s bratmi si, krátko po boji povedal: „Naši nepriatelia sú rozdrvení. Poďme, očistíme a obnovíme svätyňu!“
Prvé dni slobody využijú na to, aby očistili a obnovili svätyňu. A veru bolo čo obnovovať. Svätopisec hovorí, že keď vyšli na chrámový vrch, „videli spustošenú svätyňu, oltár znesvätený, brány vypálené, v nádvoriach bujnelo krovie ako v lese alebo na horách, komôrky rozbúrané. Roztrhli si odev, žialili veľkým nariekaním a sypali si popol na hlavu.“
V evanjeliovej perikope sledujeme Ježiša, ktorý tiež robí poriadky v chráme. Začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

Obidve biblické state môžu byť pozvaním: Očistiť a obnoviť chrám svojho života. Do toho.

Publikácie a pomôcky