Nedal sa zastaviť...

Svätý Kliment

Svätému Klimentovi (Klementovi) sa podarilo dostať do Prvej eucharistickej modlitby, aj na Veľkú Moravu. O dva dôvody viac, prečo si ho dnes pripomenúť.
Do Eucharistickej modlitby sa dostal celkom právoplatne, pretože bol po Petrovi, Línovi a Klétovi v poradí tretím pápežom. A treba povedať, že bol úspešný tak v boji proti rozkolom v Cirkvi (známy je jeho list Korinťanom – nemýliť si s Pavlovými listami), ako i v evanjelizácii a misijnej činnosti. Až tak, že keď sa mu podarilo priviesť k viere a pokrstiť asi 400 vysokopostavených Rimanov, blízkych dvoru, cisár ho poslal do vyhnanstva na Krym.

Bol odsúdený na nútené práce v kameňolome v Chersone. A popri otrockej práci povzbudzoval väzňov, privádzal ďalších a ďalších k viere a Boh konal jeho prostredníctvom veľké divy a znamenia, takže cisár nakoniec nariadil jeho popravu. Pripútali ho ku kotve a hodili do mora. Po čase kresťania jeho telo vylovili a (stále pripútaného ku kotve) pochovali.
V dôsledku nájazdov pohanov kresťania v priebehu stáročí z regiónu takmer vymizli a Klimentov hrob upadol do zabudnutia. Objavený bol až Konštantínom Cyrilom, ktorý počas svojej misie ku Chazarom v roku 861 viedol vykopávky v ruinách starobylého chrámu a našiel Klimentove ostatky spolu s kotvou, na ktorej bol popravený. Relikvie priniesli s Metodom na Veľkú Moravu a odtiaľ do Ríma.

Keď som si čítal Klimentove životopisy,* oslovilo práve to, že sa nevzdal. Cisár nenašiel žiaden spôsob, ako ho zastaviť. Lebo ani smrť ho zastaviť nemohla. Inšpiratívne, čo poviete?

________________________ 

Zopár čitateľných životopisov: www.zivotopisysvatych.sk, www.catholica.cz,  www.heiligenlexikon.de.

Publikácie a pomôcky