Zlo je mi blízko...

CR-29 PI: Rim 7, 18-25a

Nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.“ Myslím, že tieto Pavlove slová z listu Rimanom vyjadrujú skúsenosť každého človeka, ktorý sa vedome usiluje o láskou motivované dobro. Nič s tým neurobíme. Vždy, „keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo.“
Zlo v takejto podobe nám bude nablízku vždy, až do jeho definitívnej porážky na konci vekov. Skúsenosť z dejín i naše vlastné histórie sú dôkazom, že sa vkradne sa aj do tých najzbožnejších úmyslov a najsvätejších zámerov.

Keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo.“ No nie len zlo! Boh je vždy bližšie. Na to sa potrebujeme sústrediť.

Publikácie a pomôcky