Strom, zasadený pri vode


CR-29 ŠT: Ž 1, 1-2. 3. 4+6

Zaujal ma dnešný žalm. Autor v ňom dáva do kontrastu blaženého a bezbožného človeka. Pre blaženého je charakteristické, že sa neriadi radami bezbožných, neberie si príklad z hriešnikov, ani nemárni čas s tými, čo síce veria v Boha, ale ich život je rúhaním sa proti viere.
Na druhej strane je bezbožný človek - človek, ktorý žije bez Boha. Môže byť pritom dobrý rovnako ako ten, čo skladá svoju dôveru v Boha. A predsa je iný.
V čom spočíva základný rozdiel medzi nimi? Žalmista hovorí o tom prvom, že je ako strom, zasadený pri vode, kým ten druhý pripomína plevy, unášané vetrom. Rozdiel je teda v ich životnom ukotvení, v zakorenení, v stálosti...Aj preto nestačí byť len dobrým človekom bez Boha. Lepšie je byť dobrým človekom, ukotveným v dôvere v Pána. Inak povedané: byť autentickým kresťanom.

A ešte pesnička...

Publikácie a pomôcky