Podobný František

Modlitba dňa na spomienku na sv. Františka znie:

Bože, otec chudobných, svätému Františkovi si dal milosť, že sa chudobou a pokorou stal podobným Kristovi; daj, aby sme aj my podľa jeho príkladu nasledovali tvojho Syna a v láske a radosti sa zjednocovali s tebou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Modlitba je veľmi pekná a skrýva sa v nej viac, ako by sa na jediné počutie mohlo zdať.

  1. František sa stal podobným Kristovi... Stávanie sa podobnými Kristovi – obrazu Otca, (auto)formácia podľa Kristovho vzoru, je spôsob, akým sa premieňame na bytosti, podobné Stvoriteľovi, čím sa stávame schopní žiť v spoločenstve s Ním.
  2. František sa stal Kristovi podobným chudobou a pokorou. Teda chudoba a pokora sú prostriedky, ktorými sa František stal svätým – schopným žiť v spoločenstve s Bohom. Existuje aj mnoho iných taký prostriedkov, nachádzame ich v Písme ako výzvy (princípy) a v životopisoch svätých – ľudí, ktorí si niektoré z nich osvojili ako svoju špecifickú životnú cestu.
  3. Napriek tomu, čo bolo povedané, Františkova svätosť nie je výsledkom jeho cesty chudoby a pokory, ale je dielom Božej milosti v ňom, vďaka čomu sa chudoba a pokora pre neho stali posvätením: svätému Františkovi si dal milosť, že sa chudobou a pokorou stal podobným Kristovi... Koniec koncov sami poznáme priveľa chudobných i zdanlivo pokorných, ktorí sa Kristovi zatiaľ nepodobajú!
  4. Uctievame svätých a inšpirujeme sa príkladom ich života, ale, nasledujeme Krista: Daj, aby sme aj my podľa jeho príkladu nasledovali tvojho Syna a v láske a radosti sa zjednocovali s tebou.

František nám ukazuje jeden zo spôsobov, ako nasledovať Krista, v láske a radosti sa zjenocovať s Otcom, ako sa mu stať podobným, teda svätým... Cesta hodná nasledovania.

&&&

Publikácie a pomôcky