Neotvárať!

CR-29 UT: Rim 5, 12.15b. 17-19.20b-21

Zaujali ma Pavlove slová: „skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech.“ Predstavil som si pri nich Bohom stvorený, krásny svet ako vykúrený dom v mrazivej noci. Stačí, aby jeden otvoril dvere a chlad ovanie všetkých.
A hoci Pavol hovorí o prvých ľuďoch, ktorí otvorili dvere a vpustili zlo do nášho sveta..., bolo by naivné myslieť si, že my takú istú chybu nemôžeme urobiť. Žiadny hriech totiž nie je súkromnou záležitosťou jednotlivca. Vždy je tu aj nejaký sociálny rozmer. Aj ten najskrytejší a zdanlivo najsúkromnejší hriech sa dotýka všetkých ľudí.

Vychádza mi z toho dôležité upozornenie: pozor na dvere, za ktorými číha zlo. Neotvárať!

Publikácie a pomôcky