Nech sú blahoslavení...

CR-27 SO: Lk 11, 27-28

"Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho," hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Zvyčajne slovo blahoslavený vysvetľujeme ako synonymum slova šťastný. Ale nie je to najpresnejšie vysvetlenie. Blahoslavenstvo (makarizmus) je v skutočnosti istým druhom blahopriania, gratulácie. Po slovensky by možno Ježiš povedal: Gratulujem tým, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Alebo: Nech sú blahoslavení (šťastní) tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho..., lebo to stojí za to.

"Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho." A čo tí, ktorí počúvajú ale nezachovávajú? Alebo tí, čo ani nepočúvajú a teda nemôžu zachovávať? A čo ja? Čo by zaželal Kristus mne? A čo tebe?

Publikácie a pomôcky