Keby sa nás Pán nebol ujal

CR-29 ST: Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8

Dnešný žalm nás opäť vracia k téme Božej pomoci. V refréne sme spievali: „Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.“ A žalmista tiež uvažuje, ako by to vyzeralo s jeho národom bez Božej pomoci: „Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael, keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám...“

Všeličo by bolo inak, keby sa Pán nebol ujal ich, mňa, teba... Nezaškodí si to občas uvedomiť.

Publikácie a pomôcky