Každému podľa jeho skutkov...

CR-28 UT

V refréne dnešného žalmu (Ty, Pane, každému odplácaš podľa jeho skutkov) je vyjadrený jeden z dôležitých obsahov našej viery: slová a gestá nestačia. Slová a gestá sú nádobami, ktoré treba naplniť skutkami. Bez nich sú prázdne a zbytočné.
V evanjeliu Ježiš zdôrazňuje ďalší dôležitý atribút: ani skutky samotné ešte nestačia. Nad ich kvantitu stavia kvalitu. A tú určuje zámer, úmysel. Kvalita našich skutkov sa meria úmyslom, s ktorým ich konáme.
A tak je na mieste v tomto zornom uhle zhodnotiť svoju vieru. Aká je moja viera?
  • Viera slov a gest?
  • Viera slov a gest, realizovaných v konkrétnych skutkoch?
  • Viera slov a gest, realizovaných v konkrétnych skutkoch, ktorých cieľom je láska k Bohu a blížnemu?

Publikácie a pomôcky