Horlivo konať dobro

CR-28

V cezročnom období sa vo feriálnych dňoch pri liturgii celý týždeň používa kolekta (modlitba dňa) z aktuálnej nedele. Týmto týždňom nás bude sprevádzať tento úmysel:
Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

  • Naším cieľom je (podľa modlitby) v tomto týždni zvlášť horlivo konať dobré skutky.
  • Prosíme s dôverou, že budeme vypočutí, aby Boh toto naše horlivé konania predchádzal a sprevádzal svojou milosťou.
Verím, že Boh svoju časť naplní. Ja sa do toho chcem pustiť tiež. A ty?

Publikácie a pomôcky