Byť sprievodcom

www.petermurphyicons.co.uk

Svätý Lukáš

Životopisy hovoria o Lukášovi ako o evanjelistovi, žiakovi apoštola Pavla, lekárovi, legendy aj o maliarovi. A niektoré životopisy pridávajú, že bol aj sprievodcom apoštola Pavla. Práve tá posledná, akoby najmenej dôležitá úloha, ma zaujala.
Lukáš bol sprievodcom svojho učiteľa. Lebo aj najväčší učitelia potrebujú sprievodcov a aj žiak najnižšieho ročníka môže byť sprievodcom, ak pozná aktuálnu etapu cesty.
Je to obraz Cirkvi – putujúceho Božieho ľudu. Spolu kráčame v ústrety zasnúbenému večnému životu cestou, ktorú prešli už mnohí pred nami, ale nikto z nás. Máme medzi sebou učiteľov, ktorí nás vedú, čo ale nevylučuje, že každý z nás by mal sprievodcom v oblastiach, v ktorých sa vyzná lepšie, než iní.
Dnešný deň je vynikajúcou príležitosťou žiť svoje poslanie byť sprievodcom v tom, v čom sme doma.

Publikácie a pomôcky