...aj kvôli nám

CR-29 PO: Rim 4, 20-25

Dnešné prvé čítanie je výborným zhrnutím témy včerajšej liturgie slova (rok C). Pavol pred nás stavia Abraháma ako vzor viery, v kontexte včerajšieho evanjelia viery že Boh obráni svojich verných, ktorí ho vzývajú.
Abrahámov príbeh je súčasťou biblického rozprávania, ktoré má byť posilou, povzbudením a inšpiráciou nášho života viery. Aj preto Pavol hovorí: „A nielen kvôli nemu bolo napísané: «Počítalo sa mu to,» ale aj kvôli nám.“ Písmo bolo napísané kvôli nám. Pre nás. Ako to zaznelo včera v druhom čítaní: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“

To je dobrý dôvod pre jeho pravidelné čítanie, meditovanie a študovanie.

Publikácie a pomôcky