Tri miesta

15. sept. - Sedembolestná Panna Mária

Dnešná liturgia slova ponúka pohľad tri Máriine miesta:
Lukáš predstavuje v stati zo Skutkov apoštolov Máriu, ktorá stojí pri spoločenstve. „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“ Ich problémy sú jej problémami, ich radosti sú jej radosťami. Mária nie je izolovaná od ostatných, uzavretá do svojho sveta. Je jednomyseľná s ostatnými. A čo my? Toto slovo môže byť pozvaním prekročiť hranice privátneho sveta vlastnej rodiny (v lepšom prípade) smerom k ostatným. Lebo kresťana sa týkajú radosti a nádeje, žalosti a bolesti každého človeka. Miesto kresťana je v spoločenstve.

Ján hovorí o Márii, ktorá stojí pri kríži. Evanjelista hovorí: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.“ Dosť málo ľudí vzhľadom na dôležitosť toho, čo sa tam práve deje! Čo z toho plynie pre nás? Naliehavá výzva: stáť pri tých, ktorí trpia, pri tých, ktorí sú poslední, odstrčení a zabudnutí. Miesto kresťana je pri kríži.
Napokon Peter v druhom čítaní upozorňuje nás kresťanov, aby sme skutočnosť, že budeme hanobení pre Kristovo meno brali ako fakt, ako niečo, čomu sa, ak sme verní Kristovi, ťažko môžeme vyhnúť. A hoci o Máriinom živote po zmŕtvychvstaní nevieme takmer nič, je dosť pravdepodobné, že ako matka ukrižovaného si užila nemálo príkoria. Akoby stála na pri pranieri pre Kristovo meno. Ak znášame príkoria pre Kristovo meno, je to nespravodlivé, ale očakávané. Lebo aj to je miesto kresťana.

Naše tri miesta: v spoločenstve, pri kríži, na pranieri.

Publikácie a pomôcky