Poznávacie znamenie

CR-22 PO: Lk 4, 16-30

Ježiš je v Nazaretskej synagóge, prednáša a komentuje Božie slovo a všetci sa divia jeho milým slovám
Ale Kristus neprišiel do Nazareta rozprávať milé slová. Jeho úloha je iná: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Ide za ňou, aj keď vie, že zostane nepochopený: „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.“
Duch Pána je nad tebou, lebo ťa v krste a v birmovaní pomazal a poslal, aby si aj dnes naplnil(a) svoje poslanie. Čo je to konkrétne, na to musíš prísť sám, sama. Možné poznávacie znamenie: „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.“Publikácie a pomôcky