Lekcia zo sociálnej náuky cirkvi

CR-24 PO: 1 Tim 2, 1-8

Texty od apoštola Pavla sú zvyčajne náročné na pozornosť. No dnes hovorí veľmi prakticky a jasne: „Milovaný, predovšetkým žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.“
Pavol žiada, nepovzbudzuje, neprosí..., odvoláva sa na svoju autoritu apoštola, takže je zrejmé, že to, čo hovorí ďalej, nemá charakter voliteľného, ale povinného.

Prosiť, modliť sa, orodovať a vzdávať vďaky za tých, ktorí sú na vyšších miestach. Nie ohovárať, hundrať, nadávať, korupovať alebo sa vtierať do priazne, ale modliť sa, orodovať a vzdávať vďaky. Tak znie pre nás je dnešná Pavlova lekcia zo sociálnej náuky cirkvi. 

Publikácie a pomôcky