Kto je väčší...

CR-26 PO: Lk 9, 46-50

"Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší."  Ježiš ich za ten nápad nekritizuje, veď sám Boh nás stvoril ako jedinečné originály a naša túžba objavovať svoju jedinečnosť (a teda aj výnimočnosť) je prirodzená. Len nesmieme zabudnúť, že naša vlastná výnimočnosť nie je jediná, ani najdôležitejšia.
Ježiš im ich myšlienku neberie, len tým, že ukazuje na najmenších (posledných), navrhuje nové zameranie: buďte veľkí (výnimoční) v tom, že budete "robiť" iných veľkými.
To je dobrý program do dnešného dňa: byť veľkými tým, že povýšime tých najmenších.

Publikácie a pomôcky