Hradba

CR-25 SO (I.)

Zaujala ma jedna myšlienka v dnešnom prvom čítaní: „Jeruzalem bude bez hradieb. A ja mu budem ohnivým múrom dookola, hovorí Pán. A budem slávou uprostred neho.“
V staroveku i stredoveku bolo priveľmi riskantné vybudovať poriadne mesto bez hradieb. Naše dnešné mestá opevnené nie sú, jednak preto, že žijeme v bezpečí, jednak preto, že zlo tak podrástlo, že nejaké kamenné múry by ho nezastavili.
Lenže v tom prvom čítaní ide o iné bezpečie. Boh hovorí: Ja sám mu budem ohnivým múrom dookola a slávou uprostred neho. A v dnešnom žalme nachádzame tú istú myšlienku: „Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.“ Boh to myslí vážne. Až tak vážne, že Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“

Ja sám mu budem pre vás ohnivým múrom dookola a slávou uprostred vás, hovorí Pán. A On to myslí naozaj vážne. Aj my?

Publikácie a pomôcky