Cesta kresťana

CR-25 NE C

V modlitbe na dnešný deň zaznievajú slová: „Bože, všetky ustanovenia posvätného zákona zhrnul si do prikázania lásky k tebe a k blížnemu; daj nám silu plniť tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život.“ V nich nachádzame veľmi stručný odkaz na životnú cestu a cieľ, záväzné pre každého kresťana. Konečným cieľom nášho životného putovania je večný život. Cestou, ktorá k nemu vedie, sú ustanovenia posvätného zákona, zhrnuté v prikázaní lásky k Bohu a blížnemu.
V dnešnej liturgii slova nachádzame aj odkaz na limity, hranice, alebo ak chcete zvodidlá, vymedzujúce túto cestu kresťana. Myšlienkovo zároveň vymedzujú aj dnešnú evanjeliovú perikopu (kratšia verzia). Sú nimi nevera na jednej a modloslužba na druhej strane.

  • Evanjelium dnešnej nedele začína výzvou na vernosť vo všetkom, v každej maličkosti, lebo vernosť v celku je tvorená čiastkovými vernosťami. V prvom čítaní Boh cez Amosa kritizuje neverných i Izraela: formálne zachovávajú zákon o sobotňajšom odpočinku, ale ich srdce je vzdialené idei zákona, nevedia sa dočkať, kedy skončí sviatok, aby mohli predať aj smeti z obilia. Sú neverní ako žena či muž, ktorý síce žijú s manželom, manželkou pod jednou strechou, formálne zachovávajú vernosť, ale lásky sa dávno zriekli. Cesta kresťana je cestou vernosti!
  • Druhý limit je naznačený v poslednej vete evanjelia: „Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“ Ak to slúžiť chápeme doslovne, potom druhým limitom našej cesty je modloslužba – povýšenie niekoho alebo niečoho (tu majetok) na oltár, centrálne miesto, ktoré patrí jedine Bohu. Cesta kresťana je cestou bohoslužby!

Cieľ, cesta i jej hranice sú jasné. Už len vytrvalo kráčať...

Publikácie a pomôcky