Zodpovedná zodpovednosť

CR-18 PO: Nm 11, 4b-15 (I.)

Mojžiš, ako nám ho vykresľuje dnešné prvé čítanie, je prototypom nezodpovedne zodpovedného človeka. Izraeliti sa povaľujú vo svojich stanoch, farbisto si vymaľúvajú svoju pochmúrnu, beznádejnú minulosť, frfľú a nariekajú: „Kto nám dá mäso, aby sme sa najedli?“
Mojžišovi z toho všetkého duní v hlave, je nervózny, obviňuje Boha a pýta sa: „Kde vezmem mäso, aby som ho mohol dať tomuto ľudu?“
Mojžiš má zodpovednosť za ľud. Byť zodpovedný za druhého však neznamená myslieť a konať za druhého. Byť zodpovedný znamená viesť k zodpovednosti. Opak robí oboch závislými. Sú rodičia, ktorí urobia pre (a za) svoje deti všetko. A výsledok: deti aj dávno potom, čo prestali byť deťmi, sú závislé na svojich rodičoch. Rodičia, dávno po tom, čo mali dať svojim deťom slobodu, pútajú si ich k sebe…


Byť zodpovedný, to chce veľkú dávku zodpovednosti.

Publikácie a pomôcky