Spozornieť...

CR 18 ŠT: Ž 95, Nm 20, 1-13

Niekedy mávam zo žalmu 95 zimomriavky. Verše 8 a 9 sú na to dostatočným dôvodom: Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli.“ O čo konkrétne pri Meríbe išlo, o tom sme počúvali v prvom čítaní.

Zatvrdiť si srdce je, zdá sa, príliš ľahké. A to je dôvod na obavy.

Publikácie a pomôcky