Slepo prehĺtané...

CR-21 UT: Mt 23, 23-26

V starozákonných knihách Leviticus a Deuteronómium sa nachádza zoznam nečistých zvierat a živočíchov. Židia mali výslovne zakázané jesť niektoré druhy, niečo také bolo považované za ohavnosť.
Ježiš hovorí: Beda vám, lebo dávate desiatky, ale zanedbali ste spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.
Aj komár aj ťava sú na tom dlhom zozname pre žida na jedenie ohavných živočíchov. Rozdiel je len vo veľkosti. A tak to beda slepým vodcom, tragika tých, ktorí urputne bojujú s drobnosťami, a pritom sú ľahostajní k veľkým veciam, to s nimi asi muselo zatriasť viac, ako s nami.
Lenže aj my máme svoje preciedzané komáre a slepo prehĺtané ťavy. Len majú iné mená.

Publikácie a pomôcky