Premenení

Premenenie Pána

Udalosť premenenia sa odohráva v troch etapách: cesta na vysoký vrch, stretnutie, zostup z vrchu. Týmito tromi etapami musí prejsť každý, kto sa chce dať premeniť Kristom, každý z nás.
Najprv musíme vystupovať na vrch. Vyjsť na vysoký kopec sa nedá rýchlo, vyžaduje si to čas, úsilie, veľa energie. S výstupom sa spája námaha. Rovnako je to aj s nami. Ak sa chceme nechať premeniť Kristom, vyžaduje to od nás istú námahu: opustiť aspoň na chvíľu svoj zabehnutý spôsob života, nechať chvíľu niekde dole to príjemné i nepríjemné. Je to ťažké, preto sa to podobá na vystupovanie na horu.
Ak sa to človeku podarí, ak aspoň na chvíľu opustí všetko, môže sa na tej svojej hore stretnúť nielen s Mojžišom a Eliášom, ale s živým Kristom. Stretnutie. Pre niekoho to znamená niečo príjemné, pokoj, radosť, možno odpoveď na otázky, možno uistenie o zmysle. To je druhá fáza. Ale človek ešte stále nieje premenený. A tu často robíme chybu. Mnohí ľudia si myslia, že toto stačí, že byť premenený Bohom znamená zažívať niečo príjemné a krásne, poznať odpovede na všetky otázky... ale nie je to tak.

Skutočné premenenie prežije len ten, kto sa odhodlá aj na tretí krok: zostup z vrchu. Je to pozvanie zanechať príjemné pocity pokoja a radosti a zísť naspäť do reality svojich každodenných nudných, alebo hrozných problémov, znova medzi tých otravných ľudí, ktorí nám niekedy pijú krv. Zísť dole a to príjemné z hory priniesť práve do tohto nepríjemného sveta.
A ešte jedna poznámka: Ježiš na ten vrch nejde sám, jeho premena má svedkov, ktorí sa stali nasledovníkmi. Aj to je inšpiratívne.

Publikácie a pomôcky