O hľadaní...

CR-18 ST: Nm 13, 1-2a. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35

Kto hľadá, nájde… povzbudzuje ľudová múdrosť. Väčšinou je to pravda, ale nie vždy povzbudivá.
V prvom čítaní sledujeme Izraelských vyzvedačov. Za 40 dní prešli celú krajinu, ktorá sa má stať ich domovom. Každý z nich našiel v nej presne to, čomu uveril, že tam nájde. Tí, ktorí celou cestou skučali za hrncami plnými mäsa (ktoré spolu s hrozbou genocídy nechali v Egypte, kde im vraj bolo lepšie), našli potvrdenie tejto svojej viery, našli krajinu, ktorá požiera svojich obyvateľov, našli nepriateľov a obrov. Tí, čo uverili, že Boh, ktorý ich oslobodil, ich chce aj obdarovať, našli krajinu, oplývajúcu mliekom a medom.
Každý našiel to, čo hľadal. Každý hľadal to, v čo uveril.

Publikácie a pomôcky