Chváľ Pána...

CR-19 PO


Dnešný žalm nás pozýva k oslave: „Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.“ Spieva sa v ňom aj o dôvodoch na oslavu: Lebo upevnil závory tvojich brán, lebo požehnal tvojich synov, Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, sýti ťa najlepšou pšenicou…

V kontexte prvého čítania môžeme vnímať aj pravidlá a prikázania ako jeden zo spôsobov, akým nás Boh upevňuje, požehnáva, zaisťuje pokoj, síti…

Aj keď nás pravidlá a prikázania niekedy obmedzujú, sú tu pre nás a sú prejavom Božej lásky. Žalmista nám pripomína: „Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery.“ Inak povedané: nie každý má dôvod oslavovať Pána, nie každý vie tak dobre ako my, čo robiť a čomu sa vyhýbať.

Publikácie a pomôcky