Byť lepším je lepšie...

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Herodes si celé roky systematicky budoval imidž neohrozeného krutovládcu. A hoci v čase nášho príbehu reálne jeho životu vládne milenka Herodias, kráľ je ochotný svojmu imidžu obetovať veľa. Aj hlavu Jána Krstiteľa.
A čo my? Čo všetko sme ochotní položiť na misu, v snahe vyzerať v očiach iných lepšie?
Pritom byť lepším je efektívnejšie, než len vyzerať lepšie.

Publikácie a pomôcky