Beda nám!

CR-21 PO: Mt 23, 13.15-22

„Beda vám, slepí vodcovia!“ hovorí Kristus farizejom a zákonníkom z dnešného evanjelia. A hoci je to nepríjemné, pokojne môžem vztiahnuť tie slová aj na seba a svojich kolegov a vôbec na všetkých, ktorí máme akýmkoľvek spôsobom poslanie niekoho viesť. Beda nám, slepým vodcom.
Beda nám! Ani nie tak preto, že sme slepí, veď sme slepí vodcovia slepých, putujeme cestou, ktorou nikto z nás ešte nikdy neprešiel a vzali sme na seba službu, do ktorej sme sa veľmi nehrnuli.
Beda nám preto, že nepočúvame tých, ktorí kráčajú s nami (a oni nezriedka aj tak len /rezignovane/ mlčia).
Beda nám preto, že nepočúvame toho, ktorý jediný pozná cestu. Vo verši pred evanjeliom zaznieva jeho výčitka: „Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.“
Kľúčom je počúvať a ísť za jeho hlasom.

Publikácie a pomôcky