Žena, koho hľadáš?

Mária Magdaléna

Ešte je len predpoludnie a Mária Magdaléna má už v nohách pekných pár kilometrov. Pred svitaním prišla k hrobu, kameň je odvalený, uteká za učeníkmi, aby zistili, čo sa dá, potom beží naspäť… Pri hrobe dostáva otázku: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“
To hektické ráno Márie Magdalény pripomína inú ženu, snúbenicu zo Šalamúnovej Piesne piesní. Aj ona blúdi ulicami nočného mesta a niekoho hľadá. Ako sama hovorí, hľadá toho, ktorého jej duša miluje. Presne ako Mária Magdaléna.
Slovo Cirkev je (nie len v slovenčine) ženského rodu. Možno aj pre preto, že my všetci spolu tvoríme Kristovu nevestu, hľadajúcu Toho, ktorého milujeme. Potrebovali by sme do toho vložiť aspoň toľko úsilia, ako tieto dve ženy z dnešnej liturgie slova.

Publikácie a pomôcky