Vytiahnutý

Nihil ego sine sole, nihil tu sine Deo.
My nie nie sme nič bez slnka, ty nie si nič bez Boha.

CR-15 PO: I. Ex 2, 1-15a, Ž 69, 3. 14. 30-31. 33-34

V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami, dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval,“ spieva sa v dnešnom žalme. A v prvom čítaní máme do činenia s človekom, ktorého meno je Vytiahnutý z vody – Mojžiš.
Ale Níl, z ktorého ho vytiahla faraónova dcéra, nie je jediným miestom, kde sa takmer utopil. Mojžišov život bol plný tápania a viaznutia, okamihov, keď strácal pevnú pôdu pod nohami. Postupne sa naučil počítať vo svojom živote s Bohom. Veľmi pekne je to opäť v dnešnom žalme: „Pane, obraciam sa modlitbou k tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, pre svoju vernosť mi pomôž.“
Boh ho vytiahol z bahna hriechu vraždy, ten istý Boh ho znova a znova vyťahoval, keď Mojžiš pre svoje komplexy strácal pevnú pôdu pod nohami i vtedy, keď sa ho snažili potopiť iní, vrátane tých najbližších.
Mojžišov príbeh je viac ako inšpiratívny. O to viac, že každý kresťan bol pri krste vytiahnutý z vody. To je o dôvod viac prečítaťknihu Exodus. Nájdete ju v Starom zákone ako druhú v poradí :-).

Publikácie a pomôcky