Rozžiarená tvár

CR-17 ST: Ex 34, 29-35 (I.)

Na dnešnom prvom čítaní ma zaujala žiariaca tvár. Mojžiš sa vrátil zo stretnutia s Bohom a tvár mu žiarila. Biblický autor nevysvetľuje, či išlo o nejaký nadprirodzený úkaz, či mu tvár nejako svietila alebo či žiarila trebárs ako tvár zamilovaného...
Tak či tak na Mojžišovi bolo vidieť, že sa stretol s Pánom. Jeho tvár zrkadlila jeho aktuálnu, štyridsať dňovú skúsenosť.

Keď chceli biskupi, zhromaždení pred päťdesiatimi rokmi na poslednom koncile v zastúpení a v mene celej Cirkvi vyjadriť, čo je ich úlohou a poslaním, pomohli si tiež obrazom žiariacej tváre. V úvode jedného z dvoch najdôležitejších dokumentov hovoria: Tento posvätný koncil, zhromaždený v Duchu Svätom, veľmi túži... osvietiť ľudí Kristovým jasom, ktorý žiari na tvári Cirkvi.“ (LG 1)


Mojžiš prežil autentickú skúsenosť s Bohom a jeho tvár žiarila. Cirkev je spoločenstvom ľudí, ktorí vstupujú do tej istej skúsenosti. A tak keď sa delíme o vlastnú skúsenosť viery, odrážame Kristov jas smerom k tým, ktorí tápajú.

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoj tvár nech žiari nad nami alm 67, 2), aby nám tváre žiarili tvojim svetlom, aby sme sa tak stali tími, čo osvecujú svet pravým svetlom, čo prišlo na svet (por. Jn 1, 9).

Publikácie a pomôcky