Nebudeme hotoví...

CR-14 PI: Mt 10, 10-23

V stredu sme počúvali v evanjeliu o misijnej úlohe, ktorú dostali dvanásti apoštoli medzi svojimi, vo svojom národe. V dnešnej evanjeliovej stati počúvame usmernenia, ktoré im k tejto úlohe dáva. Posledná veta je na prvé počutie zarážajúca. Hovorí: „Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“ Inak povedané: je to misia, ktorá nikdy neskončí.
To je princíp, na ktorý sme my, katolíci na Slovensku, akosi zabudli: Naša misia nemá koniec pred koncom sveta. Jednoducho preto, že ho mať nemôže. Nechali sme sa uchlácholiť priezračnou štatistikou, podľa ktorej je naša krajina kresťanská. Lenže akú verziu kresťanstva to vlastne ide? Kresťanstvo matrikové, kresťanstvo pohrebno-sobášno-občasné, kresťanstvo vianočno-veľkonočné, kresťanstvo nedeľno-formálne…
A potom aj keby boli v tejto krajine v jednom okamihu všetci obyvatelia autentickými kresťanmi, my ľudia predsa občas meníme aj svoje najzásadnejšie postoje. A stále predsa prichádzajú noví ľudia. Naše misijné poslania medzi vlastnými nikdy nemôže skončiť. Veru, hovorím vám: Nebudeme hotoví, kým nepríde Syn človeka. Ale to nie je dôvod tváriť sa, že sa nás to netýka.

Publikácie a pomôcky