Keď videl ich vieru

CR-13 ŠT: Mt 9,1-8

V dnešnej evanjeliovej stati sme počuli o uzdravení ochrnutého. Ježiš asi vyučoval a uzdravoval chorých. Tu k nemu priniesli muža, ktorý nemohol chodiť. Evanjelista hovorí: Keď videl ich vieru, povedal mu: odpúšťajú sa ti hriechy.
Keď videl ich vieru… Takže nielen chorý, ale aj tí, čo ho priniesli, aj tí, čo sa prizerali… všetci verili, že môže byť uzdravený!
Keď videl ich vieru… Ale ako môže niekto vieru vidieť? Veď viera sa nedá chytiť, nahmatať a nedá sa ani vidieť očami! Je ako myšlienka, ani tú nevidíme, necítime, nepočujeme…!
Ani Ježiš ju nemohol vidieť! Videl skutky, ktorými sa tá viera prejavila: videl chorého i mužov, ktorí ho priniesli aj s posteľou k nemu. Kto vie, ako ďaleko ho museli niesť!

Nech vidno našu vieru!

Publikácie a pomôcky